Praca w BHP – jakie wymagania musisz mieć?

Pracownik służby BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy. W jaki sposób można zostać pracownikiem tej branży? Jakie są rodzaje stanowisk w BHP? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące pracy jako BHP-owiec!

Pracownik służby BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy. W jaki sposób można zostać pracownikiem tej branży? Jakie są rodzaje stanowisk w BHP? Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące pracy jako BHP-owiec!

Czym jest BHP?

BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to nazwa odnosząca się do zasad pracy, które pozwalają na uzyskanie maksymalnego poziomu ochrony przed różnymi czynnikami, w tym czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi pojawiającymi się na różnych stanowiskach pracy.

Pracownik zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy jest określany potocznie jako BHP-owiec, natomiast ogólna nazwa stanowisk w tej branży to służba BHP.

Konieczność przestrzegania wymogów BHP reguluje Kodeks pracy, a dokładnie jego dział X.

Dokładne informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy znajdują się w Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami). Dokumentem dotyczącym pracy w branży BHP jest natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Istnieje również szeregi innych rozporządzeń odnoszących się do BHP.

Dodatkowo duże znaczenie mają normy, w tym Polskie Normy oraz inne dokumenty odnoszące się do norm bezpieczeństwa.

Praca w BHP – czy warto?

Obecnie zapotrzebowanie na pracowników posiadających wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie BHP jest bardzo duże, dlatego też podjęcie nauczania w tym kierunku może być bardzo dobrym wyborem dla osób zainteresowanych tematem.

Praca ta pozwala na bardzo atrakcyjne zarobki, zwłaszcza wśród osób, które mają już większą praktykę w branży.

Aby rozpocząć pracę, konieczne jest jednak uzyskanie odpowiedniego przygotowania, ponieważ zawód BHP-owca jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że konieczne jest przejście odpowiedniej ścieżki edukacyjnej, a następnie kwalifikacyjnej, by uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w BHP.

Jakie wymagania należy spełnić, by pracować w BHP?

Pracowników służby BHP dzieli się pod kątem wymagań kwalifikacyjnych na poniższych:

 • Inspektor ds. BHP
 • Starszy inspektor ds. BHP
 • Specjalista ds. BHP
 • Główny specjalista ds. BHP

Żeby uzyskać powyższe kwalifikacje i pracować na takich stanowiskach, konieczne jest spełnienie określonych wymogów pod kaem posiadanego wykształcenia oraz stażu pracy.

Poniżej prezentujemy dokładnie, jakie wymagania należy spełnić, by uzyskać kwalifikacje zawodowe w służbie BHP.

Inspektor ds. BHP

Jest to najniższe stanowisko w służbie BHP, które pozwala na awansowanie na wyższe stanowiska.

Żeby rozpocząć pracę na stanowisku inspektora ds. BHP, konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych wymagań:

 • Uzyskanie wykształcenia wyższego oraz przejście 2-letniego stażu zawodowego,
 • Uzyskanie wykształcenia średniego oraz przejście 4-letniego stażu zawodowego,
 • Uzyskanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec tego osoba spełniająca jedno z powyższych wymagań może ubiegać się o pracę na stanowisku inspektora ds. BHP.

Starszy inspektor ds. BHP

Inspektor ds. BHP może awansować na wyższe stanowisko, czyli na starszego inspektora ds. BHP. Aby rozpocząć pracę na tym stanowisku, konieczne jest przede wszystkim spełnienie jednego z poniższych wymagań:

 • Uzyskanie wykształcenia wyższego oraz przejście 4-letniego stażu zawodowego,
 • Uzyskanie wykształcenia średniego oraz przejście 6-letniego stażu zawodowego,
 • Uzyskanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przejście 3-letniego stażu zawodowego.

Gdy zatem inspektor spełni jedno z wymienionych wyżej wymagań, wtedy może on pracować na stanowisku starszego inspektora ds. BHP.

Specjalista ds. BHP

Kolejnym stopniem kwalifikacyjnym w służbie BHP jest specjalista ds. BHP. Aby pracować na tym stanowisku, konieczne jest również spełnienie odpowiednich wymagań. W tym celu należy spełnić jeden z poniższych wymogów:

 • Uzyskanie wykształcenia wyższego w kierunku jak „Bezpieczeństwo i higiena pracy” albo ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Uzyskanie wykształcenia wyższego oraz posiadanie 3-letniego stażu pracy w służbie BHP,
 • Uzyskanie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy posiadanie 5-letniego stażu pracy w służbie BHP.

Główny specjalista ds. BHP

Do pracy na stanowisku głównego specjalisty ds. BHP konieczne jest spełnienie jednego z zaprezentowanych niżej wymogów:

 • Uzyskanie wykształcenia wyższego w kierunku jak „Bezpieczeństwo i higiena pracy” albo ukończenie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadanie 2-letniego stażu pracy w służbie BHP,
 • Uzyskanie wykształcenia wyższego oraz posiadanie 6-letniego stażu pracy w służbie BHP.

Wobec tego osoby, które chciałyby pracować w służbie BHP, muszą spełnić odpowiednie wymagania pod kątem posiadanego wykształcenia oraz swojego stażu zawodowego.

Dokładne informacje o wymaganiach można znaleźć we wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Jak uzyskać wykształcenie w dziedzinie BHP?

Obecnie na terenie całego kraju dostępne są szkoły umożliwiające uzyskanie wykształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Umożliwiają one uzyskanie tytułu zawodowego technika BHP – jest to możliwe między innymi w szkołach policealnych, a także uzyskanie wyższego wykształcenia, w tym podyplomowego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto wskazać, że praca w służbie BHP jest możliwa również dla tych osób, które mają już inne wykształcenie i chciałyby się przekwalifikować. W tym przypadku można zdecydować się na podjęcie nauki w szkole policealnej w przypadku osób z wykształceniem średnim albo na studiach podyplomowych w przypadku osób z wykształceniem wyższym.

Dokładne informacje dotyczące aktualnych naborów do szkół prowadzących naukę w kierunku bezpieczeństwa i higieny pracy można uzyskać już teraz w internecie.

Gdzie może pracować BHP-owiec?

Pracownik służby BHP może poszukiwać swojego zatrudnienia w różnych firmach, a także może on rozpocząć prowadzenie własnej działalności w tej branży, zakładając swoją firmę.

Pracowników posiadających przygotowanie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poszukują między innymi firmy świadczące usługi BHP oraz firmy działające w wielu branżach, które zatrudniają pracowników BHP we własnym zakresie, między innymi w branży budowlanej, przemysłowej.

Jak wspomniano wcześniej, popularna jest również własna działalność gospodarcza, która pozwala BHP-owcowi na świadczenie usług w formie B2B dla różnych klientów. Wówczas może on również uzyskać bardzo atrakcyjne zarobki, chociaż są one zależne od stażu pracy, miejsca pracy, liczby posiadanych klientów.

Podsumowanie

Praca w branży BHP wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia kierunkowego. Również konieczne jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy, by awansować na kolejne szczeble kwalifikacji od inspektora ds. BHP aż do pracy jako główny specjalista ds. BHP.


Udostępnij:
Dane firmy
 • “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP
  ul. Turystyczna 9
  20-207 Lublin
  NIP: 712-030-50-94

Godziny otwarcia
 • Pn – Pt: 8:00 – 16:00
  Sb – Ndz: Zamknięte
Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone. © “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP

Realizacja: PanGrosik