Mobbing nie zawsze jest agresywny

Mobbing nie zawsze jest agresywny i ostry. Częściej jest trudno dostrzegalny, a działa jak kropla drążąca skałę – niezauważenie, lecz doszczętnie wyniszcza!

Problem mobbingu jest wszechobecny w naszym życiu w zakładach pracy. W sposób mniej lub bardziej dotkliwy przekonały się już o tym setki, a może i tysiące zatrudnionych w Polsce. O ujemnych skutkach mobbingu przekonało się również wielu pracodawców spotykających się na wokandzie z pracownikiem. Zjawisko mobbingu dotyka wszystkich, a więc wymaga działania. Nie można liczyć na to, że jakoś to będzie, opierać się na założeniu, iż skoro „u nas” mobbingu nigdy nie było, to w przyszłości również nie będzie on występować. Zagrożenie mobbingiem wymaga stałego zabezpieczenia interesów zarówno pracodawcy jak i pracowników – niezależnie od tego czy mobbing miał już miejsce, trwa w danej chwili lub czy może się zdarzyć w przyszłości. Działania zapobiegawcze w zakładzie pracy powinny być stanowcze, przemyślane i rozważne. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie istoty pojęcia mobbingu oraz zaproponowanie rozwiązań chroniących i pracowników i pracodawców przed tym zjawiskiem i jego konsekwencjami w przyszłości. Wprowadzenie mobbingu do Kodeksu pracy tak naprawdę nie uprościły życia ani pracownikom, ani tym bardziej pracodawcom – pozostawiły zbyt szeroką, niewypełnioną przestrzeń, którą właśnie ci ostatni muszą wypełnić konkretnymi rozwiązaniami i swoimi czynami. Działania te, z jednej strony, powinny mieć formalny „regulaminowy”, zarządczy i organizacyjny charakter. Z drugiej zaś strony, powinny uwzględniać miękkie, psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwie. Publikacja, w syntetycznej, poradnikowej formie pokazuje jak podejść do problemu mobbingu, aby kodeksowy wymóg przeciwdziałania temu zjawisku, nabrał realnych wymiarów.

Jedynym sposobem na przezwyciężenie mobbingu, czyli uleczenie atmosfery w polskich zakładach pracy, jest dokładne poznanie tego zjawiska zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Nawet, jeśli w danej chwili wydaje Ci się, że Twojej firmy to nie dotyczy – sytuacja może się zmienić każdego dnia, nawet jutro. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, więc zapewnij sobie spokojną przyszłość poprzez zdobycie rzetelnej wiedzy na ten temat.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracowadco!

Kodeks pracy nakłada na Ciebie obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Czy wiesz jak to robić?

Dla przedsiębiorców trudne do zrozumienia jest, iż zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiadają za mobbing także w sytuacji, w której nic nie wiedzą o występowaniu tego zjawiska na terenie firmy.

Rozwijaniu mobbingu sprzyjają błędy popełniane przez kadrę zarządzającą – sprawdź, jakimi cechami powinna się charakteryzować i przekonaj się, czy Twoja firma jest zagrożona tym problemem.

Ciężar dowodu w sprawach o naruszenie nakazu równego traktowania w zatrudnieniu spoczywa na pracodawcy. To on musi udowodnić, że nie naruszył zakazu dyskryminacji, kierując się w swoim zachowaniu wobec pracownika obiektywnymi powodami.

Pracowniku!

Musisz udowodnić, iż to w wyniku oddziaływania sytuacji w firmie doprowadzono cię do depresji lub choroby psychicznej poświadczonej przez lekarza. Pamiętaj, iż pracodawca wszelkimi sposobami będzie chciał tobie udowodnić winę za taki stan zdrowia.

Dręczenie Cię w pracy może przybrać różne formy. W mojej działalności prawniczej spotkałem się z różnymi dewiacjami wśród pracodawców. Na szkoleniu pracownicy opowiadali jak szef kazał podwładnemu przez parę miesięcy w małym pokoju pilnować karki papieru. Inny, w ośrodku zamkniętym stosował taki terror, iż pracownicy bali się cokolwiek odezwać i godzili się na to by byli poniżani. Straszenie bezpodstawne wyrzuceniem Cię z pracy to też forma mobbingu. Nakładanie na Ciebie obowiązków bez płynącej za tym podwyżki to też forma mobbingu. Musisz zrozumieć jednak, iż to musisz udowodnić sędziemu. A sędzia to też tylko człowiek.

Pamiętaj, iż nie jest mobbingiem, to co przydarzyło się nam w praktyce w firmie pod Lublinem. Dyrektor jednego z zakładów, po kilkukrotnej próbie zdyscyplinowania pracownic, wszedł do ich pomieszczenia i nakazał aby wynosili się do pracy. Inny w brzydki sposób zwrócił uwagę pracownicy na osobności o jej marnym wyniku w pracy. Pamiętaj abyś odróżnił chamskie zachowanie pracodawcy od mobbingu. Pamiętaj, iż on też jest tylko człowiekiem i czasem w stresie puszczają nerwy.

Teoretycy prawa twierdzą, iż mobbing to kilkumiesięczne dręczenie, którego skutkiem jest choroba. Nie ma takiej definicji. W praktyce wiem, iż można zostać zmobingowanym po jednorazowym działaniu pracodawcy jak i po kilkumiesięcznym. To nie jest definicja. Pamiętaj, iż mobbingu nie da Ci się udowodnić pracodawcy na jakimś zaczerpniętym z wokandy schemacie. Bądźmy rozsądni, zarówno jako pracodawca, i jako pracownik.


Udostępnij:
Dane firmy
  • “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP
    ul. Turystyczna 9
    20-207 Lublin
    NIP: 712-030-50-94

Godziny otwarcia
  • Pn – Pt: 8:00 – 16:00
    Sb – Ndz: Zamknięte
Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone. © “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP

Realizacja: PanGrosik