Instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów

Magazyn farb i lakierów to miejsce, w którym przechowywane są towary zawierające szkodliwe substancje. Przestrzeganie zasada BHP – bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na zredukowanie ryzyka dla zdrowia i życia pracowników i osób przebywających w pomieszczeniach magazynowych.

Każdy pracodawca i pracownik zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP. Dzięki temu można uniknąć poważnych konsekwencji związanych z nieprawidłowym przechowywaniem czy konfekcjonowaniem farb i lakierów czy innych produktów zawierających produkty chemiczne. Brak przestrzegania przepisów BHP naraża również naruszające je osoby na konsekwencje prawne.

Magazyn farb i lakierów a zasady i przepisy BHP

Farby i lakiery to materiały stosowane powszechnie w wielu branżach. Są one używane między innymi w firmach działających w branży chemicznej, motoryzacyjnej, elektronicznej, budowlanej, wykończeniowej i wielu innych.

Chociaż stosowane obecnie farby i lakiery muszą spełniać odpowiednie wymogi pod kątem zawartości substancji szkodliwych, to jednak nadal stanowią one zagrożenie, gdy nie będą właściwie przechowywane i użytkowane. Nasz kolega, inżynier chemik twierdzi, iż zachowując ostrożność i przestrzegając nieskomplikowane przepisy bhp dotyczące chemii nie ma obaw o wypadek.

Magazyny, w których przechowywane są farby i lakiery, muszą spełniać odpowiednie wymogi, aby znajdujące się w nich towary nie były narażone na uszkodzenie, a także nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.

Przepisy BHP wymagają, aby magazyn farb i lakierów był odpowiednio zaprojektowany, wyposażony i oznakowany. Zwróćmy uwagę na wentylację pomieszczeń. Korzystające z niego osoby muszą być również odpowiednio przeszkolone, aby właściwie obchodzić się z tymi produktami. Pracownicy muszą być też wyposażeni w odpowiednie środki ochrony, aby dzięki temu zredukować ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.

Poza wymogami BHP związanymi z korzystaniem z farb i lakierów konieczne jest też przestrzeganie tych wymogów, które odnoszą się do magazynowania. Niewłaściwe zaprojektowany i wyposażony magazyn stanowi zagrożenie dla pracowników, na przykład w wyniku upadków z drabin i pomostów, upadku regałów magazynowych, niewłaściwego rozmieszczenia przechowywanych towarów, które narażone są na spadanie z półek. Ważne jest ułożenie towaru aby nie możliwe było wzajemne wejście sąsiadujących preparatów w reakcję chemiczną!

Wobec tego w tych pomieszczeniach magazynowych, w których przechowywane są farby i lakiery, konieczna jest instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów zawierająca dokładne informacje dotyczące postępowania z tego typu substancjami chemicznymi. Nie może to być instrukcja kupiona lub ściągnięta z internetu. W razie zatrucia czy poważnego wypadku każda nieścisłość może kosztować ogromne odszkodowanie z powództwa cywilnego.

Instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów – co to jest?

Dokument jak instrukcja BHP jest dokumentem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymóg przygotowywania instrukcji BHP jest związany z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Instrukcja BHP powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, aby każdy mógł się z nią zapoznać. Według przepisów, po zapoznaniu się z instrukcją pracownicy powinni także potwierdzić to podpisem.

W instrukcjach BHP znajdują się informacje na temat:

 • bezpiecznych czynności przed rozpoczęciem pracy, podczas pracy, po zakończeniu pracy
 • wymagane kwalifikacje pracowników
 • zasady postępowania w awaryjnych sytuacjach
 • zasady postępowania przy wystąpieniu wypadku

Instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów jest rodzajem instrukcji BHP, która została przygotowana pod kątem zagrożeń występujących w magazynach farb i lakierów, dlatego też zawiera ona wskazania dla pracowników, którzy zatrudnieni są w takich magazynach, na przykład na stanowisku magazyniera, operatora wózka widłowego.

Jakie informacje zawiera instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów?

Instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów jest dokumentem, który jest niezbędny w każdym magazynie, w którym składuje się farby i lakiery. Powinien być on umieszczony przy wejściu do magazynu albo w innym widocznym miejscu, aby mogła zapoznać się z nim każda osoba, która z niego korzysta.

W dokumencie powinny znaleźć się dokładne informacje przeznaczone dla pracowników, którzy pracują w magazynach farb i lakierów i na co dzień stykają się z tego rodzaju substancjami. Jak wspomniano wcześniej, wiele farb i lakierów to produkty zawierające szkodliwe substancje, dlatego wtedy, gdy ulegną one rozlaniu, konieczne jest właściwe postępowanie. A skąd mamy wiedzieć jak postępować. Podstawową wiedzę da nam karta charakterystyki produktu – o czym więcej w innym tekście. Dla pracownika będą przydatne skrócone procedury postępowania z produktami chemicznymi czyli ogólnie mówiąc „truciznami”.

Instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów powinna zatem informować pracowników o tym, jak należy postępować, aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom związanym z przenoszeniem, magazynowaniem i innymi czynnościami dotyczącymi farb i lakierów. Aby wiedzieć jak postępować musimy wiedzieć co się rozlało i jakie konsekwencje może to mieć dla naszego życia czy zdrowia. Także powinna ona informować, jak należy postępować wtedy, gdy pojawia się zagrożenie, na przykład puszka z lakierem upadła na podłogę, co spowodowało wyciek znajdującej się w niej substancji.

Poza informacjami związanymi z postępowaniem z substancjami niebezpiecznymi, jakimi są farby i lakiery, instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów powinna prezentować zasady związane z bezpiecznym składowaniem. Są one bardzo ważne dla każdego pracownika, który zatrudniony jest w magazynie, aby mógł on prowadzić swoją pracę bez ryzyka pojawienia się niebezpiecznych sytuacji wynikających nieprawidłowego postępowania.

W instrukcji BHP przeznaczonej dla pracowników w magazynach farb i lakierów znajdują się:

 • informacje ogólne
 • informacje o przygotowaniu stanowiska pracy
 • informacje o czynnościach przed rozpoczęciem pracy
 • informacje o czynnościach w trakcie pracy
 • informacje o czynnościach po zakończeniu pracy
 • informacje o postępowaniu w razie awarii oraz wypadków przy pracy
 • numery alarmowe

Instrukcja może być też uzupełniona o dodatkowe informacje, które wynikają ze specyfiki stanowiska pracy oraz występujących na nim zagrożeń, na przykład w przypadku magazynów wysokiego składowania.

Gdzie można kupić instrukcję BHP w magazynie farb i lakierów?

Instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów jest dokumentem, który może być przygotowany na zamówienie według potrzeb klienta. Nie można jej zakupić jako gotowej do powieszenia. To jest tylko pozorne wyjście. Nigdy nie będą te preparaty zgadzały się ze stanem magazynowym. To wyrzucenie pieniędzy na starcie a dodatkowo perspektywa kar administracyjnych i odszkodowań w razie wypadku.

Przygotowana na zamówienie instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów jest tworzona przy udziale specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy pracowników oraz miejscem ich pracy specjalista przygotowuje właściwą instrukcję zawierającą dokładne wskazania. Taka instrukcja dopasowana jest specjalnie do konkretnego magazynu oraz stosowanych w nim sprzętów, narzędzi, a także przechowywanych towarów.

Gotowa instrukcja BHP w magazynie farb i lakierów jest dokumentem, który zawiera ujednolicone zasady związane z pracą w magazynie, dlatego też może ona obejmować tylko niektóre obszary działalności konkretnej firmy. To powoduje, że do instrukcji konieczne może być dodanie innych instrukcji BHP. Atutem tego rozwiązania jest bezpieczeństwo firmy na lata a nie nieco niższa cena! Dlatego też jest to często wybierany sposób, by spełnić ciążące na pracodawcy obowiązki BHP.

Podsumowanie

Farby i lakiery to produkty, które wymagają odpowiedniego przechowywania i pracy z nimi. Stąd też magazyny farb i lakierów muszą być zaprojektowane tak, aby zapewniały one odpowiednie warunki dla tego typu towarów. Również pracownicy wykonujący swoje obowiązki w magazynach farb i lakierów muszą przestrzegać właściwych zasad BHP, aby dzięki temu zredukować ryzyko związane z pojawieniem się wypadków przy pracy oraz innych zagrożeń. Aby przestrzegać przepisów muszą je znać i umieć identyfikować. A to zapewnia nasza Kancelaria na szkoleniach prowadzonych przez fachowców którzy mają doświadczenie, zbieranie kilkuset dokumentacji wypadkowych a nie dopiero ukończone studia bhp które niczego nie uczą.


Udostępnij:
Dane firmy
 • “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP
  ul. Turystyczna 9
  20-207 Lublin
  NIP: 712-030-50-94

Godziny otwarcia
 • Pn – Pt: 8:00 – 16:00
  Sb – Ndz: Zamknięte
Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone. © “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP

Realizacja: PanGrosik