BHP w magazynie części zamiennych

Praca w magazynie części zamiennych wymaga od pracowników przestrzegania podstawowych zasad i szczegółowych przepisów BHP dotyczących zasad pracy w magazynie. Dzięki temu można zredukować ryzyko związane z powstaniem wypadków przy pracy, a także uszkodzeniem przechowywanego w magazynie mienia. Jakie są najważniejsze zasady BHP w magazynie części zamiennych?

Praca w magazynie części zamiennych wymaga od pracowników przestrzegania podstawowych zasad i szczegółowych przepisów BHP dotyczących zasad pracy w magazynie. Dzięki temu można zredukować ryzyko związane z powstaniem wypadków przy pracy, a także uszkodzeniem przechowywanego w magazynie mienia. Jakie są najważniejsze zasady BHP w magazynie części zamiennych?

Magazyn jako pomieszczenie albo budynek, w którym składuje się towary, powinien zostać zaprojektowany i wyposażony w taki sposób, aby podobnie jak każdy budynek przemysłowy spełniał on obowiązujące normy BHP. Jest to obowiązek każdego pracodawcy. Zapewnienie właściwych warunków technicznych pozwala wtedy na podniesienie bezpieczeństwa pracy oraz składowanych towarów.

Zasady i przepisy BHP obowiązują w każdego typu magazynie, także w tym, w którym przechowywane są części zamienne, przykładowo części do samochodów, części do maszyn, części elektroniczne i innego typu części zamienne. BHP w magazynie części zamiennych bazuje na obowiązujących przepisach prawa. O czym powinien pamiętać właściciel i pracodawca magazynu?

BHP w magazynie części zamiennych – wyposażenie magazynu

Pomieszczenia magazynowe

Podstawą bezpiecznej pracy w magazynie jest właściwe zaprojektowanie i wyposażenie pomieszczeń magazynowych. Powinny one odpowiadać wymogom składowanych materiałów i pracującego w magazynie sprzętu pomocniczego. Inne będą wymagania dla magazyny gdzie pracują tylko magazynierzy a zupełnie inne gdzie mamy regały wysokiego składowania a magazynie będą poruszały się wózki widłowe. Dlatego konieczne jest wybranie odpowiednich regałów oraz innego rodzaju wyposażenia, na przykład pomostów, pochylni, schodów wewnętrznych, balustrad. Jeśli mówimy o wózkach muszą to być wózki elektryczne.

Wyposażenie stosowane w magazynie powinno wyróżniać się wysoką jakością wykonania – posadzki powinny być nie przemakalne równe bez wystających progów. Także wszelkie nawierzchnie powinny być suche, łatwe w utrzymaniu czystości. Chodzi o to by nawierzchnia w magazynie wykonana była tak, aby nie powodowała ona ryzyka potknięć lub poślizgnięć.

Magazyn powinien mieć również właściwie wyznaczone drogi transportowe. Muszą one posiadać odpowiednią szerokość i właściwe oznakowanie za pomocą dobrze widocznych, ciągłych pasów koloru żółtego. Odpowiednie odstępy powinny być zachowane pomiędzy regałami, aby ułatwić manewrowanie ładunków z użyciem stosowanych w magazynie środków transportu. Coraz częściej dla oszczędności miejsca stosuje się regały ruchome które rozjeżdżają się w miejscu gdzie potrzebujemy wjechać wózkiem.

W magazynie powinno być też odpowiednie oświetlenie dopasowane do rodzaju wykonywanych prac. Nie może to być oświetlenie o natężeniu mniejszym niż 300 lx a jeśli mamy w magazynie drobne przedmioty, elektronikę i potrzebujemy odczytywać etykiety – 500lx. Należy zastosować też odpowiednie oświetlenie awaryjne i regularnie przeprowadzać jego pomiar..

Dodatkowo magazyn podobnie jak każde budynki przemysłowe powinien być właściwie zaprojektowany pod kątem ewakuacji. Powinny być w nim wyznaczone i właściwie oznakowane zgodnie z PN drogi ewakuacyjne.

Środki transportu wewnętrznego

Aby usprawnić przewóz towarów w magazynie, stosuje się odpowiednie środki transportu wewnętrznego. Zaliczane są do nich wózki widłowe, wózki ręczne, na przykład wózki platformowe czy zwykłe paleciaki. Wszystkie środki transportu wewnętrznego stosowane w magazynach części zamiennych powinny być sprawne. Wybrane z nich, w tym wózki widłowe, zwyżki podlegają również dozorowi technicznemu. Pamiętajmy o ciągłych zmianach w uprawnieniach do obsługi wózków jezdniowych oraz o prowadzeniu dzienników używanych wózków.

BHP w magazynie części zamiennych – obowiązki pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla każdego ze swoich pracowników. Praca ta nie powinna powodować zagrożenia zdrowia i życia pracowników i innych osób przebywających na terenie magazynu. Pracodawca powinien skorzystać w tym celu z odpowiednich środków technicznych, a także pamiętać o właściwym przygotowaniu pracowników do pracy w magazynie.

Pracodawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy magazynowej w magazynie części zamiennych, a także powinien stosować środki, które eliminują zagrożenia lub redukują ryzyko związane z tymi zagrożeniami.

Instrukcja BHP jako dokument informujący pracowników o zasadach pracy w magazynie powinna być dostępna dla pracownika w miejscu jego pracy i nie musi wisieć na ścianie. Może znajdować się wraz z innymi dokumentami technicznymi w dostępnym miejscu w magazynie. Każdy pracownik ma obowiązek odbyć co najmniej 8 godzinny instruktaż stanowiskowy aby zapoznać się z zasadami obowiązującego u nowego pracodawcy w magazynie. Wtedy również zapoznaje się z oceną ryzyka zawodowego i instrukcjami obsługi używanego sprzętu do których będzie miał zawsze dostęp o czym piszemy wyżej. Zwrócenie uwagi pracodawcy na instruktaż stanowiskowy i egzekwowanie przez kadrę kierowniczą autentyczności takiego szkolenia wskazuje nowemu pracownikowi, iż w tym magazynie są przestrzegane zasady i przepisy bhp nie tylko na papierze. Wielokrotnie w czasie postępowań powypadkowych pracownicy tłumaczyli się nam członkom zespołów powypadkowych, iż szkolenie wstępne polegało na pokazaniu magazynu i 5 minutowej rozmowie. Za szkolenia tak wstępne jak i okresowe odpowiada pracodawca i to on powinien dobrać profesjonalnych specjalistów do jego prowadzenia a nie sugerować się niską ceną.

Pracownicy prowadzący obsługę sprzętów magazynowych, na przykład wózków widłowych, powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do ich prowadzenia. Informacje na temat bezpiecznego użytkowania sprzętu magazynowego są przekazywane również podczas szkoleń BHP lub możesz zapytać pisemnie w naszej Kancelarii..

Pracodawca ma również obowiązek powołania zespołu powypadkowego w przypadku wydarzenia się wypadku w pracy. Przypominamy, że to nie Pracodawca uznaje czy pracownikowi wydarzył się wypadek w pracy a powołany przez niego zespół powypadkowy. Nie powołanie zespołu powypadkowego skutkować może grzywną do 30 tysięcy jeśli sprawa trafi do sądu. Pracownik z takiego powodu może wytoczyć pracodawcy pozew cywilny o odszkodowanie.
Pracodawca zapewnia również pracownikom certyfikowaną odzież i obuwie do pracy.

Magazyn części zamiennych – zagrożenia dla pracowników

W magazynach części zamiennych przechowuje się różnego rodzaju towary, dlatego też w zależności od ich typu pojawiają się również różne zagrożenia dotyczące obsługi magazynu.

Główne zagrożenia dla pracowników w magazynach części zamiennych:

 • upadki z wysokości
 • upadki na nierównej albo śliskiej nawierzchni
 • potrącenia przez pojazdy znajdujące się w ruchu, na przykład wózki widłowe
 • uderzenia wywołane przez spadające z regałów lub pojazdów przedmioty
 • urazy związane z nieprawidłowym podnoszeniem, przenoszeniem czy przesuwaniem ładunków

Zatem zadaniem pracodawcy jest stworzenie takiego magazynu, aby można było wyeliminować powyższe ryzyko. Oczywiście, duże znaczenie ma także właściwe – co wcześniej wskazaliśmy – przygotowanie pracowników i przestrzeganie przez nich przepisów BHP.

Jak zadbać o BHP w magazynie części zamiennych?

Obowiązek dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie części zamiennych spoczywa na pracodawcy, dlatego też to on odpowiedzialny jest za właściwe wyposażenie tej przestrzeni oraz za przygotowanie pracowników do wykonywania swoich obowiązków. Ale to również pracodawca ma obowiązek egzekwowania od pracowników zasad i przepisów bhp omówionych w szkoleniach. Za nie przestrzeganie tych przepisów pracodawca może ukarać pracownika upomnieniem czy naganą ale również w przypadku powtarzającego się łamania przepisów zwolnieniem w trybie art. 52 kp.

Spotkało to niedawno jednego z pracowników w magazynie. Kilkakrotnie pisemnie miła zwracaną uwagę za niebezpieczne zachowania w magazynie. Nic nie działało. Pewnego dnia miła wyjąć odpowiednio oznaczony tłumik do samochodu. Leżał na półce pod innym tłumikiem. 5 metrów dalej stała drabina. Ale po co ona fachowcowi. Złapał za rurę wydechową i wyszarpnął z pod spodu tłumik. Oczywiście udało się tylko, że tłumik który leżał na tym wyciągniętym upadł pracownikowi na głowę. Ważył koło 10 kilogramów. Pogotowie, szpital, prokurator. Finał nie uznany wypadek za wypadek przy pracy pomimo utraty słuchu na jedno ucho. Sąd uznał rację pracodawcy.

W przypadku braku przestrzegania przepisów BHP przez pracowników pracodawca naraża się na ryzyko wystawienia ukarania, dlatego też powinien on pamiętać o tym, aby zawsze dbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i dobrać sobie przestrzegających te zasady pracowników. Przy okazji przypominamy to o co nasza Kancelaria walczyła w roku 2020. Pracodawca nie tylko ma prawo ale i obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracowników stąd też ma prawo używania do testowania stanu trzeźwości alkomatu. W przypadku wskazania, iż pracownik jest w stanie nietrzeźwym formalne badanie przeprowadza wezwana Policja. Zamieszanie wywołane przez Głównego Inspektora UODO spowodowane było brakiem przez niego wiedzy co to jest alkomat!!!

Pracodawca może samodzielnie zadbać o kwestie BHP w magazynie części zamiennych, jednak może on również skorzystać z pomocy ekspertów w tej dziedzinie. BHP w magazynie części zamiennych jest również naszą specjalnością, które oferujemy swoim klientom i zachęcamy do współpracy nowych. Kompleksową obsługę związaną z prowadzeniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy prowadzimy już ponad 30 lat.

Zdejmujemy wtedy z głowy pracodawcy sprawy związane z bhp i my odpowiadamy w jego imieniu przed organami kontrolnymi. Doradzamy, przygotowujemy dokumentację bhp, pożarową, pomagamy w kadrowej czy środowiskowej. Przygotowujemy programy szkoleń wstępnych i okresowych i je prowadzimy. W audytach tylko do wiedzy pracodawcy wskazujemy na niedociągnięcia w Firmie i ewentualne skutki prawne i finansowe jakie czekają pracodawcę podczas kontroli. Korzystanie z pomocy firmy posiadającej duże doświadczenie w dziedzinie BHP w magazynach jest podstawą efektywnego działania magazynu – także tego zajmującego się przechowywaniem części zamiennych. Dla pracodawcy to pewność, że wszystkie sprawy są odpowiednio załatwione, pracownicy przeszkoleni, sprzęt działa prawidłowo a on może zająć się sprawami zawodowymi.

Podsumowanie

BHP w magazynie części zamiennych ma równie duże znaczenie jak w przypadku magazynów, w których przechowuje się innego rodzaju towary. Części zamienne, na przykład przeznaczone do samochodów czy maszyn, wymagają właściwego przechowywania. Właśnie dlatego magazyn musi być zaprojektowany tak, aby odpowiadał on wymaganiom znajdujących się w nim towarów. Przedsiębiorca może wykorzystać w tym przypadku różne rodzaje wyposażenia magazynowego.

Poza właściwym wyposażeniem magazynu duże znaczenie dla BHP w magazynie części zamiennych ma też właściwe przygotowanie pracowników do pracy – ich przeszkolenie, przekazanie właściwych środków ochrony osobistej, gdy są one konieczne. Pracodawca powinien podejmować działania profilaktyczne, aby zapobiegać wypadkom przy pracy, na przykład przez przeprowadzanie przeglądów. Twierdzimy zawsze, iż dobrą praktyką mądrych szefów są okresowe rozmowy z zespołami pracowników.


Udostępnij:
Dane firmy
 • “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP
  ul. Turystyczna 9
  20-207 Lublin
  NIP: 712-030-50-94

Godziny otwarcia
 • Pn – Pt: 8:00 – 16:00
  Sb – Ndz: Zamknięte
Zapraszamy do kontaktu

Wszelkie prawa zastrzeżone. © “Pietrzyk” Kancelaria Prawa Pracy i BHP

Realizacja: PanGrosik